Rehabfit

Rehabfit

Mesto: Bratislava, Petržalka

Zameranie: Naša jedinečnosť spočíva v poskytnutí príležitosti, všetkým zdravotne postihnutým osobám, plnohodnotne využívať čas pre svoje zdravie formou rehabilitačných cvičení na kvalitných zariadeniach pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta, ktorý je vždy pripravený Vám kedykoľvek pomôcť a poradiť. .