R1 - centrum intenzívnej terapie

Adresa: Rudohorská 27, Banská Bystrica

Kontakt: 0905 947 997

Email: [email protected]

Zameranie: -poskytuje odbornú starostlivosť pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Terapeutické prístupy: a) metóda TheraSuit -ide o komplexný prístup v liečbe postihnutých s neurologickými poruchami (DMO,  traumatické poranenie mozgu), kľúčovým prvkom je posilňujúci program vytvorený na základe individuálnych potrieb daného klienta, podporuje rast a vývin každého jednotlivca. b) MFK metóda - fyzioterapeutická metóda vykonávaná za spolupráce fyzioterapeuta a počítačového softvéra – softvér slúži ako diagnostické zariadenie aj ako navigátor ďalšieho postupu liečby c) podporné terapie -oxygenoterapia, rašelinové zábaly, mechanoterapia, kinesiotaping...

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .