Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Adresa: Sládkovičova 1, Kováčová

Kontakt: +421 45/5205112, 

Email: [email protected]

Zameranie: - a) kompletná prevencia, diagnostika a kvalifikovaná rehabilitačná liečba po operáciách alebo poraneniach CNS, po kĺbových náhradách, po operáciách, stabilizačných výkonoch na chrbtici, po výkonoch na mieche, miechových obaloch, po starších trvalých poškodeniach miechy, po úrazoch mozgu; b) výkony ortopedickej protetiky u hospitalizovaných a ambulantných pacientov c) komplexná rehabilitačná liečba pre paraolympionikov d) výučby autoškoly s ručným ovládaním motorového vozidla e) resocializácia ťažko telesne postihnutých

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .