Denné centrum Ja Sám

Adresa : Podzámska 41, 920 01 Hlohovec, Slovensko

Kontakt: +421 918 616 338

Email: [email protected] 

Zameranie: v zariadení deti cvičia s odbornými fyzioterapeutmi. Využívaný je Bobath koncept, ktorý je vhodný pre deti s neurovývojovými poruchami od narodenia. Snažia sa u detí docieliť, čo najväčšiu mieru samostatnosti a vzbudiť v nich čo najväčší záujem o samostatné vykonávanie činností, o čo najčastejšie vyjadrovanie výrazu Ja, sám - riadia sa heslom: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám" (Maria Montessori).

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .