Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 

Adresa: Tylova 21, 831 04 Bratislava (detašované pracovisko - Lichnerova 86, 903 01 Senec)

Telefón: 02 / 44 45 87 29

E-mail: [email protected]

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra poskytuje starostlivosť imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým handicapom v dennom, týždennom a celoročnom pobyte. Špeciálnu a komplexnú starostlivosť o klientov zabezpečujeme tímovou spoluprácou psychológa, liečebného pedagóga, sociálnych terapeutov, zdravotníkov, rehabilitačných zamestnancov a mnohých ďalších. Výsledkom presadzovania inovatívnych prístupov v činnostiach a aktivitách, s využitím prvkov arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie, pohybovej terapie a kanisterapie, je spokojnosť a zlepšenie kvality života postihnutých obyvateľov domova.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .