Denné detské sanatórium

Adresa: Fakultná nemocnica, Detské integračné centrum, Ulica Čajkovského 32, Trnava, 917 01

Telefón: 0918 320 401E-mail[email protected]

Zameranie: odborný tím zariadenia tvorí detský neurológ, klinický psychológ, Montessori terapeut, logopéd, fyzioterapeuti, sestry a personál zaisťujúci pomocné služby. Náplňou zariadenia je poskytovanie liečebno – preventívnej a rehabilitačnej starostlivosti pre deti od 1. roku do 6. - 7. roku života. Odborná zdravotnícka starostlivosť o deti je rozdelená do lôžkovej a ambulantnej časti. 
Lôžková časť predstavuje dve skupiny detí rozdelených podľa veku a úrovne psychomotorického vývinu. Deťom, ktoré navštevujú zariadenie sú poskytované diagnostické, terapeutické, poradenské, neurologické, psychologické, logopedické a rehabilitačné vyšetrenia a terapia. Rehabilitácia spočíva v individuálnej a skupinovej liečebnej telesnej výchove, ďalej zahŕňa reflexné cvičenie, cvičenia na fyziobale, liečba hrou s náradím – lopty, činky, kruhy, akupresúrne pomôcky, vodoliečba – bazén, , jacuzzi, nožná vírivka, nožná masáž, bioptron lampa, magnetoterapia, laseroterapia.Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .