centrum svetielko

Svetielko

Mesto: Bratislava, Trenčín, Prešov

Zameranie: občianske združenie má už vo svojich stanovách za cieľ poskytovať komplexné rehabilitačné služby a zabezpečiť primerané o odborné vzdelávanie viacnásobne postihnutým deťom, a to formou denného centra .