Centrum Natália

CentrUM Natália

Mesto: Hlohovec

Zameranie: Naším hlavným poslaním sú komplexné a špeciálne rehabilitačné služby s cieľom zlepšenia motorického stavu a spokojnosti klientov, ich optimálneho rozvoja osobnosti a integrácie. .