Centrum Liberta v Košiciach

Centrum Liberta

Mesto: Košice

Zameranie: Rodičia sa môžu zúčastňovať všetkých aktivít spolu s deťmi a zároveň majú možnosť spoločných stretnutí v rámci komunity. Vzájomnou výmenou skúseností prispejú k riešeniu rôznych životných situácií a vzájomnej psychickej podpore.


Úsmev pre druhých, o.z.  © 2018
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

 .