Centrum Liberta v Košiciach

Centrum Liberta

Adresa: Obrancov Mieru 18, 040 01 Košice 

Telefón: +421 917 907 541

Email: [email protected]

Zameranie: Rodičia sa môžu zúčastňovať všetkých aktivít spolu s deťmi a zároveň majú možnosť spoločných stretnutí v rámci komunity. Vzájomnou výmenou skúseností prispejú k riešeniu rôznych životných situácií a vzájomnej psychickej podpore.

Centrum LIBERTA ponúka Terapiu TheraSuit, Metódu Bobath, GIGER MD, terapiu Snoezelen, terapiu Terapiu Dévény, Individuálne rehabilitačné cvičenie, Individuálny prístup, podľa potrieb klienta, Komplexnú a kvalitnú regeneráciu, Také ceny terapií, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac rodín, Oddych a relax pre rodičov zdravotne postihnutých detí, Prednášky o nových metódach a postupoch v liečbe detí s dg. DMO

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .