Odporúčané rehabilitačné zariadenia


Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Nitriansky kraj

 • Detské centrum Hviezdica v Nitre
 • Súkromné rehabilitačné centrum, s.r.o. v Nitre
 • Rehabilitačná ambulancia pre deti a dospelých v Nitre
 • MONÁDA NITRA s.r.o. v Nitre
 • FYMED, s.r.o. v Nitre - Lužiankoch
 • FYMED, s.r.o. vo Vrábloch
 • Studio balance – rehabilitačné cvičenia a masáže v Novej Bani
 • MediKlinik – súkromná klinika v Leviciach
 • RE-MED, s.r.o. v Komárne
 • FBLR – rehabilitačná ambulancia v Zlatých Moravciach
 • SRC SZTP v Štúrove
 • NZZ RELAX, s.r.o. v Nových Zámkoch

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

 • Rehabilitačné centrum SHZ v Turčianskych Tepliciach
 • Fyzio Family pohybové štúdio v Žiline
 • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, FNsP v Žiline
 • PHYSIO CANIS, o.z. v Žiline
 • Rehabko, s r.o. v Žiline
 • Rehabky – Rehabilitácia detí a dospelých v Žiline
 • NDT Bobaht terapeut - Mgr. Martina Miháliková v Martine
 • Univerzitná nemocnica Martin - Janka Borošová v Martine

Banskobystrický kraj

 • Kúpele Kováčová v Kováčovej
 • Národné rehabilitačné centrum Kováčová v Kováčovej
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína v Kováčovej
 • RE-GYN-A, s.r.o v Lučenci
 • REHAB – T, s.r.o. v Balogu nad Ipľom
 • ORTO – REH, s. r. o. – rehabilitačné centrum vo Zvolene
 • DPC – rehabilitačné centrum v Banskej Bystrici
 • OREMA – Súkromné rehabilitačné centrum doktora Fedotova v Banskej Bystrici
 • REHASAN spol. s.r.o. v Banskej Bystrici
 • R1 – centrum intenzívnej terapie v Banskej Bystrici
 • Kúpele Číž v Číži

Prešovský kraj

Košický kraj

 • REHAPO v Michalovciach
 • Fyziatricko-rehabilitačné, NsP sv. Barbory v Rožňave
 • Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, okresná a základná organizácia v Rožňave
 • ORS RELAX s.r.o. v  Kaluži
 • Centrum Liberta v Košiciach
 • Rehabilitačné centrum Rehabka v Košiciach
 • Rehabilitačné centrum Step v Košiciach
 • Medrea s.r.o. v Krompachoch
 • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie v nemocnici v Trebišove

Zahraničné:

Japonské plienky


Úsmev pre druhých, o.z.  © 2018
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

 .