Únia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku

Kontakty a adresy jednotlivých pobočiek nájdete kliknutím sem.

Zameranie: Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje služby hlavne ľuďom so zrakovým postihnutím ale tiež ich príbuzným, známym, zamestnávateľom či učiteľom. Služby poskytujeme v rámci celého Bratislavského kraja bezplatne všetkým, ktorí sa na nás obrátia. Naším cieľom je pomôcť zrakovo postihnutým klientom sa začleniť v čo možno najvyššej miere do bežného, pracovného a spoločenského života.

Služby: 

  • Sociálne poradenstvo (poradenstvo v problematike zrakového postihnutia, sociálno – právne poradenstvo, poradenstvo pri využívaní zvyškov zraku, poradenstvo pri úprave prostredia, poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok, poradenstvo pri výbere optických pomôcok, poradenstvo pri výbere zamestnávania, poradenstvo ohľadom vzdelávania)
  • Sociálna rehabilitácia (nácvik vykonávania bežných činností ako starostlivosť o domácnosť, svoj zovňajšok, o deti..., samostatný pohyb a priestorová orientácia: chôdza s bielou palicou, s vodiacim psom, techniky sprevádzania, výučba Braillovho písma, podpisovanie sa, rozpoznávanie peňazí, nácvik práce s kompenzačnými a optickými pomôckami, výučba klávesnicových zručností a špeciálnych programov (Jaws, Magic), organizovanie integrovaných letných táborov pre ZP zameraných na získavanie sebaobslužných a komunikačných zručností potrebných na ich začleňovanie, organizovanie kultúrnych a rekreačných aktivít

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .