REHABILITAČNÉ STREDISKO PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH

REHABILITAČNÉ STREDISKO PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH

Adresa: Kasárenská 16, 054 01 Levoča 

Telefón: +421 053 416 6411

Email: [email protected]

Zameranie: Rehabilitačné stredisko pre dospelých zrakovo postihnutých bolo zriadené za účelom komplexnej základnej rehabilitácie podmieňujúcej pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu. Nesporný význam činnosti RSZP v Levoči spočíva v znovuformovaní rozpadnutých osobností v dôsledku straty zraku a opätovnom nadobudnutí samostatnosti v každodennom praktickom živote i možností pracovnej a spoločenskej sebarealizácie, čo vytvára predpoklady pre plnohodnotný život i rovnoprávnosť a rovnocennosť zrakovo postihnutých.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .