Raná starostlivosť

Adresa: Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača

Telefón: 0915 320 641

Email: [email protected]

Zameranie: Sprevádzame rodiny, do ktorých sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením - do 7 rokov. Podľa individuálnych potrieb každej rodiny podporujeme dieťa pri jeho špecifických potrebách, zázemie dieťaťa, rodičov a blízke okolie rodiny a spoločne hľadáme možnosti pre zmysluplný život. Odbornou podporou rodiny, funkčným vyšetrením, diagnostikou dieťaťa, aplikáciou stimulačných pomôcok a hier, transdisciplinárnym prístupom v spolupráci s odborníkmi a začleňovaním rodiny do komunity, dosahujeme zmiernenie dôsledkov zdravotného znevýhodnenia na život dieťaťa a zvyšujeme kvalitu života rodiny ako celku. 

Čo robíme: 

  • Navštevujeme rodiny
  • Funkčne posudzujeme a stimulujeme zrak
  • Stimulujeme vývin dieťaťa 
  • Požičiavame hračky 
  • Transdisciplinárna spolupráca odborníkov 
  • Sociálne poradenstvo 
  • Kluby a pobyty 
  • Presadzujeme záujmy detí

Popri samotnej Ranej starostlivosti existuje na rovnakej adrese i svojpomocná rodičovská skupina (tel. 0915 729 592 a email [email protected]sk)

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .