Tourettov syndróm

Tourettov syndróm (anglicky ako Tourett syndrome) je neurologicko-psychiatrické dedičné ochorenie, prejavujúce sa stereotypnými motorickými či vokálnymi tikmi. Všeobecne je táto choroba daná vrodeným postihnutím bazálnych ganglií, teda mozgových jadier prítomných v oboch hemisférach. Touretteovým syndrómom trpí v priemere 50 ľudí zo 100.000.

Toto ochorenie v oveľa výraznejšie miere (3-4x viac) postihuje mužov. Tento syndróm sa vyskytuje vo všetkých krajinách sveta. U mnohých pacientov s týmto syndrómom možno nájsť nezvyčajné vlohy pre kreatívne činnosti (napríklad najslávnejší rozprávkar všetkých čias, dánsky spisovateľ Hans Christian Andersen, alebo najvýznamnejší predstaviteľ francúzskeho naturalizmu, Émile Zola).

Liečba: Toto chronické ochorenie je nevyliečiteľné, snaha o zmierňovanie nepríjemných tikov, preventívne sa má predchádzať nepríjemným stresovým situáciám, možnosť psychoterapie či všeobecne pomoc psychológa, dobré výsledky sú pri liečbe marihuanou (ev. podávanie syntetického THC), v krajných prípadoch je možné podávať injekcie botulotoxínu do svalov u dospelých.

Prejavy:

  • najprv relatívne nenápadná prítomnosť typických prejavov - plazivý začiatok okolo 5-10 rokov
  • neskôr, najmä v puberte, zhoršenie celkového stavu
  • v dospelosti sa zdravotný stav a intenzita tikov celkovo opäť zlepšuje
  • motorické tiky (žmurkanie, trhanie, zášklby, mávanie hornými končatinami, atď.)
  • vokálne tiky (mrnčanie, chrochtanie, pokašliavanie, vykrikovanie vulgárnych výrazov - na verejnosti, na ulici, atď.)
  • tiky sa zintenzívňujú pri stresových situáciach
  • postihnutí popisujú tik ako niečo, čo urobia impulzívne, nevedia to zastaviť, aj napriek tomu, že ich to otravuje, hanbia sa za to, ne to spoločensky neprijateľné
  • častokrát sú nepochopení od okolia, ktorí ich nepoznajú, nepoznajú ich diagnózu a musia čeliť opakovaným otázkam, poučeniam, nech to nerobia
  • počas detstva sa môžu cítiť vyčlenení z kolektívu, častokrát zažívajú šikanovanie

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku: 

V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie.

PODPORUJÚ NÁS:

Japonské plienky


 .