Smith-Magenis syndróm

Smith-Magenis syndróm (SMS, 17p-syndróm) je vývojová porucha postihujúca mnoho systémov ľudského tela. V populácii sa vyskytuje približne s frekvenciou 1:25 000. Je dôsledkom poškodenia krátkeho (p) ramienka na chromozóme 17. Tento syndróm bol opísaný v roku 1986 pediatričkou Ellen Magenis a genetičkou Ann CM Smith.

 

Diagnostika: Pre stanovenie a potvrdenie SMS sa väčšinou používajú krvné testy chromozómov (cytogenetická analýza - analýza bunkovej štruktúry) za pomoci techniky zvanej FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia).

Liečba syndrómu Smith-Magenis sa odvíja od príznakov (rovnako ako u ostatných genetických ochorení kauzálna liečba neexistuje). Deti so SMS často vyžadujú niekoľko foriem liečby, vrátane fyzikálnej terapie, ergoterapie a logopédie. Liečba býva väčšinou doživotná.

Príznaky:

 • mierna až stredne ťažká mentálna retardácia
 • výrazné morfologické rysy tváre
 • široká a štvorcová tvár
 • hlboko posadené oči
 • plná tvár
 • predsunutá dolná čeľusť
 • oploštený nos
 • zakrivená horná pera
 • poruchy spánku - obvykle začínajú v detstve, pacienti sú ospalí cez deň, pretože sa v noci niekoľkokrát budia
 • poruchy správania - záchvaty hnevu, agresie, úzkosť, impulzívnosť, poruchy pozornosti, sebapoškodzovanie (hryzenie sa, bitie sa do hlavy, búšenie päsťami)
 • nadmerné olizovanie si prstov
 • malý vzrast, abnormálne zakrivenie chrbtice (skolióza)
 • znížená citlivosť na bolesť a teplotu
 • chrapľavý hlas
 • strata sluchu, krátkozrakosť (myopia), strabizmus (škúlenie) a ďalšie problémy so zrakom

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku: 

V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie.

SPOLUPRACUJEME:

Japonské plienky


 .