Rettov syndróm

Rettov syndróm je neurogenetické ochorenie prejavujúce sa takmer výhradne u ženského pohlavia, pretože chlapci s touto chorobou majú už počas tehotenstva tak závažné príznaky, že buď dôjde k potratu, alebo prežijú len niekoľko dní či mesiacov.

Ochorenie bolo preukázané po celom svete s udávanou prevalenciou 1: 10-22 tis. žijúcich žien. Príčinou je mutácia v MECP2 génu, ktorý je uložený na X chromozóme. 

Liečba: Terapia je zameraná na udržanie alebo zlepšenie motorických funkcií, chôdzu a udržanie rovnováhy, zlepšenie používania rúk, zlepšenie komunikačných zručností, podporná terapia pridružených komplikácií, muzikoterapia, hypoterapia, hydroterapia a iné.

Prejavy:

 • stagnácia psychomotorického vývoja, neskôr až regresia vývoja
 • zhoršenie kontaktu s okolím, chýba záujem o hru
 • ťažko poškodená reč
 • hyperventilácia (zrýchlené dýchanie)
 • roztrasenosť trupu a končatín pri rozrušení
 • autistické prejavy správania
 • podráždenosť či ataky smiechu
 • agresivita a autoagresivita
 • problémy s koordináciou hrubej motoriky (stoj, chôdza, lezenie,...)
 • problémy s koordináciou jemnej motoriky (siahanie po hračkách, uchopovanie predmetov,...)
 • stuhnutosť svalov, kŕčovitosť a skrátenie svalstva
 • rôzny stupeň mentálnej retardácie
 • skolióza
 • epileptické záchvaty najrôznejšieho druhu
 • často badateľný hmotnostný úbytok až kachexia (podvýživa)
 • škrípanie zubov (bruxizmus)
 • žuvacie a ťažkosti pri prehĺtaní
 • zápcha
 • abnormálny spánkový režim (poruchy cirkadiánneho cyklu)

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku: 

V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie.

SPOLUPRACUJEME:

Japonské plienky


 .