Polydaktýlia 

Polydaktýlia je vrodená fyzická anomália určená evolučnou fázou štvornožcov, kedy sa pri premene plutiev v končatinách vyvinulo viac ako dnes bežných päť prstov. Z hľadiska súčasnej medicíny ide o súhrnné označenie vrodenej chyby, ktorá má za následok väčší počet prstov na nohe alebo ruke než je bežné. Polydaktýlia sa môže vyskytovať izolovane ako jediná ťažkosť pacienta, alebo môe byť súčasťou iných syndrómov, napr. Pattauov syndróm. Často býva táto chyba dedičná, teda môže byť frekventnejšia v niektorých rodinách - je to tak u familiárnej polydaktýlie. Najbežnejšou formou polydaktýlie u ľudí je šesťprstosť. Prsty navyše bývajú častokrát slabo vyvinuté, najčastejšie vyrastajú z malíčka. Niektoré sú aj funkčné. V prípade, že prebytočný prst / prsty nemajú kosti, môžu aj samé odpadnúť. Väčšie prsty bývajú chirurgicky odstraňované. .