Mikroduplikačný syndróm 17p13.3

Mikroduplikačný syndróm (angl.  17p13.3 Microduplication syndrome) je variabilný syndróm, ktorý je ťažko definovateľný kvôli svojej variabilnosti a raritnosti. Výskyt syndrómu je menej ako 1:1 000 000.  Mikoduplikačný syndróm 17p13.3 je charakterizovaný najmä oneskorením psychomotorického vývoja a typickými črtami tváre. Ďalšie štúdie poukazujú na poruchy intelektu, poruchy autistického spektra, ojedinele bývajú zmeny pri vyšetrení magnetickou rezonanciou mozgu. Štúdie skúmali 34 pacientov z 21 rodín, ktoré mali spoločné neurologické abnormality, abnormality správania, anomálie štruktúry mozgu pri vyšetrení.

Prejavy: Klinické príznaky sú variabilné, preto je charakteristika syndrómu náročná. Medzi príznaky patrí ľahké až stredne ťažké oneskorenie psychomotorického vývoja, hypotónia, typické črty tváre – vysoké čelo so zakrivením (frontal bossing), malý nos a malé ústa. Niektotí pacienti mali prítomné gotické podnebie. Poruchu autistického spektra vykazovala tretina pacientov. Typické pre starších pacientov bola nadváha.

Etiológia: Syndróm vzniká genetickou poruchou, keď určitý malý úsek na chromozóme 17 sa zdvojnásobí (vznikne de novo duplikácia), ktorá je zodpovedná za klinické príznaky syndrómu.

Diagnostika: Genetické vyšetrenie pri podozrení na genetickú poruchu, pri oneskorení psychomotorického vývoja. hypotónii.

Liečba: Kauzálna liečba neexistuje. Kvôli oneskorenému psychomotorickému vývoju a hypotónii je vhodná včasná rehabilitácia, doporučuje sa včasná intervencia, psychologická intervencia pri poruchách autistického spektra.

Príznaky:

  • oneskorenie psychomotorického vývoja
  • typické črty tváre – vysoké čelo, , malé ústa, malý nos, gotické podnebie
  • hypotónia
  • poruha intelektu
  • poruchy autistického spektra (PAS)
  • nadváha v dospelosti
  • štrukturálne zmeny mozgu (MRI mozgu)

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku:

V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie.

PODPORUJÚ NÁS:

Japonské plienky

 .