Klippel-Feilov syndróm

Klippel-Feilov syndróm (anglicky Klippel-Feil syndrome) je porucha segmentácie krčnej chrbtice prejavujúca sa vznikom synostóz (vzrastov). Býva geneticky podmienená a postihuje viac chlapcov ako dievčatá.

Môže sa vyskytovať ako samostatná porucha alebo v spojení s ďalšími orgánovými (v spojení s fetálnym alkoholovým syndrómom, Goldenharen syndrómom), neurologickými i ortopedickými abnormalitami, ktorých výskyt je veľmi rôznorodý.

Diagnostika – diagnóza sa stanoví na základe klinického a rádiologického nálezu. Pri pohľade na človeka si všimnete krátky krk, keď hlava nasadá priamo na hrudník. Pohyby krčnej chrbtice sú veľmi obmedzené. Na RTG snímku sú čiastočné zrasty stavcov a ich deformácia.

Liečba – terapia je konzervatívna.  Význam majú režimové opatrenia, odporúča sa fyzioterapia. Používajú sa korzety, ktoré majú za cieľ zabrániť zhoršovaniu sa deformity. V dekompenzovaných štádiách je indikovaná fúzia postihnutých stavcov s korekciou deformít, management závisí od závažnosti deformít.

 

Prejavy:

 • príznaky spojené so vzrastením krčných stavcov
 • krátky krk
 • hlava široko nasadená na hrudník
 • značne obmedzené pohyby krčnej chrbtice
 • vzadu nízka vlasová hranica
 • problémy so žuvaním a prehĺtaním
 • náchylnosť k bolestiam hlavy
 • závraty

Ďalšie príznaky:

 • zakrivenie chrbtice (skolióza)
 • vykrivenie chrbta dozadu (kyfóza)
 • postihnutie sluchu
 • problémy s dýchaním
 • zle vyvinuté rebrá
 • anomálie obličiek
 • rázštep chrbtice
 • dentálne problémy (spomalený rast, rýchlo sa kazia a iné)
 • anomálie srdca (často skrátia dĺžku života pre závažné srdcové chyby)
 • malý vzrast
 • abnormality hlavy, tváre, pohlavných orgánov, svalov, mozgu, miechy, končatín a prstov

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku: 

V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie.

SPOLUPRACUJEME:

Japonské plienky


 .