Gynandria

Gynandria je výskyt mužských druhotných pohlavných znakov u žien. Stretneme sa tu s pojmom pseudohermafroditizmus, keď sa nejedná o pravý hermafroditizmus, ale žena postihnutá týmto ochorením vykazuje vonkajšie znaky typické pre mužov.

Jednou z príčin môže byť genetická porucha, pri ktorej dochádza k nadmernej produkcii androgénov - pohlavných mužských hormónov. Ďalšou príčinou je užívanie steroidov. U vrcholových športovkýň používajúcich doping pre zvýšenie výkonnosti, sa ako vedľajšie účinky prejavujú fyziologické zmeny tela: nadmerné ochlpenie, nárast svalovej hmoty, hlbší hlas, porušenie menštruačného cyklu, väčšie množstvo erytrocytov v krvi a pod.

K tomuto javu tiež dochádza v období menopauzy, kedy samovoľne dochádza k úbytku ženských a nárastu mužských hormónov. Ďalšou možnosťou je zmena pohlavia transsexuálov. Podávanie hormónov predchádza operácii zmeny pohlavia jedinca a zaisťuje tak vonkajšiu premenu vzhľadu. Podobné ochorenie ako gynandria je androgynia, ktorá sa vyskytuje u mužov.


 .