Leopardí syndróm (Gorlinov syndróm II)

Leopardí syndróm (anglicky Leopard syndrome, Cardiocutaneous syndrome, Gorlin syndrome II) je zriedkavé autozomálne dominantne dedičné ochorenie. Ide o ochorenie postihujúce viac orgánových sústav. Toto ochorenie je spôsobené mutáciou génu PTPN11. Názov tohto ochorenia vychádza z prejavov tohto syndrómu. Prvýkrát bolo ochorenie pomenované v roku 1969. Príznaky sú vysoko variabilné aj v stupňoch závažnosti.

Prítomnosť ochorenia sa potvrdí genetickým testom a ďalej pomocou nižšie uvedených príznakov. Liečba tohto ochorenia je iba symptomatická, špecifická pre každého postihnutého. Toto ochorenie nie je život ohrozujúce. Dôležité je však tieto pacientov sledovať v odborných ambulanciách a odhaliť možné závažné postihnutia orgánov. Dôležitá je aj sociálna a psychologická podpora pacienta a rodiny.

Prejavy:

 • červeno-hnedé až tmavo hnedé fliačky na koži
 • lézie sa zvyčajne vyskytujú vo veľkom počte a môžu postihovať až 80% povrchu tela
 • lézie sa môžu tvoriť aj na slizniciach dutiny ústnej
 • škvrny majú nepravidelné okraje
 • na určitých miestach kože naopak môžeme pozorovať aj miesta so zníženou pigmentáciou
 • poruchy srdcového rytmu a odchýlky v EKG zázname
 • štrukturálne zmeny srdca - hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a z toho vyplývajúce odpadávanie, kolaps, arytmie
 • predkus
 • stenóza pľúcnej tepny (zúženie)
 • nezostúpené semenníky
 • oneskorený rast, nízky rast
 • hluchota
 • mierna mentálna retardácia

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku: 

 V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie.

PODPORUJÚ NÁS:

Japonské plienky


 .