Fatálna familiárna insomnia

Fatálna familiárna insomnia (FFI, anglicky fatal familiar insomnia), tiež smrteľná rodinná nespavosť, je veľmi zriedkavé geneticky podmienené ochorenie mozgu. Radí sa k chorobám vyvolaným priónmi, ktoré charakterizuje enormne dlhá inkubačná doba (mesiace, roky, niekoľko desaťročí) a pomalý, nezvratný priebeh. Jedná sa o neliečiteľnú spongiformnú encefalopatiu, pre ktorú sú typické prejavy degenerácie ústredných neurónov a hubovité zmeny mozgu. Ochorenie nevyhnutne vedie k demencii a kóme. Obvyklý vek, kedy sa prejavia prvé príznaky choroby je 25 - 60 rokov. Smrť potom prichádza za 7 - 36 mesiacov.

Diagnostika:

Opiera sa o pomocné vyšetrenie - EEG, magnetická rezonancia (MRI), vyšetrenie mozgovomiechového moku, a vyšetrenie vzorky mozgového tkaniva

Terapia:

Nie je doteraz známa. V poslednej dobe sa objavujú nádejné správy o možnosti terapie, keď sa použijú malé molekuly, ktoré stabilizujú alfa-štruktúra a tá zabráni ich poskladaniu do beta-štruktúry, ktorá predstavuje patologickú štruktúru

Príznaky:

 • Postupne sa zhoršujúca nespavosť až úplná strata spánku
 • poruchy pamäti
 • vyčerpanie
 • záchvaty úzkosti
 • podráždenosť
 • tachykardia - vysoká srdcová frekvencia
 • vysoký krvný tlak
 • úporné potenie
 • zápcha
 • zúženie zreníc
 • rozmazané alebo dvojité videnie
 • trasenie tela
 • zmeny osobnosti
 • depresia
 • neopodstatnené fóbie
 • katatónia
 • nekoordinované pohyby
 • trhavé - mimovoľné pohyby očí
 • zastrená reč
 • REM halucinóza - zdajú sa sny pri plnom vedomí
 • chudnutie
 • strata citu pre rovnováhu
 • bolesť svalov
 • svalové zášklby
 • nakoniec nie je človek schopný pohybu ani komunikácie
 • narušené vedomie
 • strnulá šija
 • konečná fáza: demencia, kóma a nakoniec smrť

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku: 

V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie.

Podporujú nás:

Japonské plienky


 .