Diastrofický dwarfizmus 


Diastrofický dwarfizmus (diastrofické trpaslíctvo, diastrofická dysplázia, anglicky diastrophic dwarfism, diastrophic dysplázia) je autozomálne recesívna porucha vývoja chrupavky a kostí, ktorá vedie k výrazne nižšiemu vzrastu s krátkymi končatinami, deformitám chrbtice, rúk, nôh, kĺbov a ušných lalokov.

Ochorenie väčšinou nie je smrteľné, ale mnoho pacientov je v dospelosti odkázaných na invalidný vozík.

Diagnostika: už v tehotenstve na ultrazvuku sú zjavné odchýlky vo vývoji kostry plodu, k určeniu diagnózy vedú typické prejavy choroby a zobrazenie deformít kostí pomocou rádiologických metód - röntgen, CT, magnetická rezonancia; prispieť môže tiež genetické vyšetrenie.

Liečba: možná je chirurgická náprava deformít kĺbov, ktorá je však zložitá a jedná sa len o symptomatickú liečbu.

Prejavy:

 • nízky vzrast (okolo 120 cm)
 • poruchy chrbtice (skolióza, kyfoskolióza)
 • krátke končatiny
 • deformity kostí končatín tzv. stopársky palec - subluxácia (čiastočné vykĺbenie)
 • palce oválne
 • brachydaktýlia (krátke prsty)
 • pes equinovarus (vrodená chyba nohy)
 • poruchy kĺbov vedúce ku kontraktúram (trvalá zmena postavenia a poruchy hybnosti) hlavne lakťových, bedrových, ramenných a interfalangeálnych (kĺby medzi články prstov) kĺbov
 • oneskorená chôdza (okolo 2. roku veku)
 • zmeny ušnice - hypertrofia (zväčšenie), osifikácia (skostnatenie), cysta (dutina s výstelkou vyplnená tekutinou), kvietkovitý tvar
 • strata sluchu
 • tzv. cherubínska tvár (plnosť okolo úst, krátky nosový mostík, široké nozdry a stredná časť nosa)
 • rázštep podnebia
 • hypoplázia mandibuly (zmenšená dolná čeľusť)
 • laryngotracheálnej stenóza (zúženie v oblasti hrtana a priedušnice)
 • ťažké dýchanie
 • zachrípnutie
 • kalcifikácia (zvápenatenie) rebrových chrupaviek
 • intelekt je normálny

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku: 

V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie.

SPOLUPRACUJEME:

Japonské plienky


 .