Brachyphalangia

Brachyphalangia a hypophalangia patrí medzi vrodené vývojové chyby skeletu končatín. Pri tomto ochorení sa jedná vždy o vrodený defekt postihujúci články prstov na končatinách človeka. V prípade brachyfalangie ide o skrátenie jedného alebo viac článkov prstov, v prípade hypofalangie ide o znížený počet článkov prstov. S týmito chybami úzko súvisí pojem brachydaktylia, čo je dedičná malformácia postihujúca dĺžku prstov - abnormálne krátke prsty a pojem hypodaktýlia - menší počet prstov.

Liečba: chirurgické riešenie s následnou rehabilitáciou, v prípade potreby pomoc psychológa.

Prejavy:

  • abnormálne krátky článok prsta na ktorejkoľvek končatine (brachyphalangie)
  • znížený počet článkov prstov na ktorejkoľvek končatine (hypophalangie)
  • abnormálne krátke prsty (brachydaktylie)
  • znížený počet prstov (hypodaktylie) .