Ayaziho syndróm 

Ayaziho syndróm (angl. Ayazi syndrome) je veľmi zriedkavé a prakticky neznáme vrodené ochorenie postihujúce najmä zmyslové orgány. Príčina vzniku choroby je nejasná, jedná sa zrejme o genetickú poruchu.

PrejavySyndróm sa prejavuje vrodenou hluchotou, obezitou a poruchami zraku. Poruchy zraku sú do značnej miery spôsobené postupnou degeneráciou cievovky a sietnice. Cievovka a sietnica sa nachádzajú v oku – cievovka je pretkaná cievami a jej úlohou je výživa, na sietnici sa spracovávajú zrakové vnemy a posielajú sa cez nerv do mozgu.

Liečba: Vzhľadom na to, že sa jedná o vrodenú chorobu, neexistuje spôsob, ako tomuto syndrómu zabrániť, alebo ho úspešne vyliečiť.

Príznaky:

  • obezita
  • vrodená hluchota
  • poruchy zraku

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku: 
V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie. .