AneuploIdia

Aneuploidia je genomická mutácia. Ide o jav, kedy dochádza k chýbaniu alebo nadbytku chromozómov vo všetkých bunkách určitého organizmu. Príčinou aneuploidie je nesprávny priebeh meiózy (redukčného delenia), ide o následok poruchy deliaceho vretienka alebo centroméru, ktoré zapríčiní zákaz oddelenia homológnych párov chromozómov, takže vzniknuté gaméty obsahujú prebytočné chromozómy, alebo im naopak niektoré chromozómy chýbajú. Taktiež ju môže zapríčiniť vplyv ionizujúceho žiarenia, mutagénov a cytostaticky pôsobiacich chemických látok.

Príklady aneuploidie u človeka:


 .