Rehabilitačné zariadenie Pomoc jeden druhému

AdresaPribinova 18, 920 01 Hlohovec

Telefón0917 832 854, 0918 957 859

Email: 

Zameranie: je otvorené pre deti od 2 rokov (výšky 86cm) do 18 rokov (výška 168cm) s detskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami, ktorým je odporučené cvičenie TheraSuit metódou pod dohľadom certifikovanej fyzioterapeutky. Ďalšie terapie v centre sú klasická masáž, bioptrónová terapia, oxygenoterapia, stimulácia nôh relaxačnou masážou, kinesiotaping a  cvičenie na  veľkej lopte. Centrum Nadácie POMOC JEDEN DRUHĚMU je vybavené širokým spektrom pomôcok potrebných pre účinnú rehabilitáciu detských klientov. Odborný personál má viacročnú praktickú skúsenosť s rehabilitáciou a kvalita poskytovaných terapeutických služieb je v centre garantovaná permanentným vzdelávaním ukončovaným certifikovanými procesmi. Útulné zariadenie prispôsobené detskej klientele navodzuje atmosféru domáceho prostredia a prispieva tak k príjemnému a bezstresovému cvičeniu. 

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .