Edukačno-rehabilitačné centrum

Adresa: Bezručova 1012, Trenčín 911 01

Kontakt: 032 /640 0911

Zariadenie: prevádzkovateľom Edukačno-rehabilitačného centra je občianske združenie Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne (AZZP).

Členmi AZZP sú  tieto občianske združenia (ktoré sú vlastníkmi budovy ERC):

  • Slovenský zväz telesne postihnutých – Okresné  centrum v Trenčíne (SZTP – OC)
  • Združenie na pomoc  ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP)
  • Asociácia nepočujúcich Slovenska – Centrum nepočujúcich v Trenčíne (ANEPS)
  • Základná organizácia nedoslýchavých v Trenčíne.

Cieľom AZZP v Trenčíne je zabezpečiť nielen pre svojich členov, ale aj pre všetkých občanov so špeciálnymi potrebami v meste Trenčín komplexnejšiu starostlivosť poskytovaním služieb.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .