Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Adresa: Veslárska 7319/9, Piešťany 921 01

Telefón: (nezverejnený)

Email: [email protected]

Zameranie: Poskytujeme rodinám detí so zdravotným znevýhodnením platformu pre presadzovanie ich potrieb a poradenstvo vďaka autentickosti, profesionalite a odbornej znalosti. Poskytujeme komplexné informácie a podporujeme funkčné služby pre rodiny. Existencia spoločnej rodičovskej platformy je dôležitá, aby boli: Autenticky vyžadované potreby spájajúce všetky slovenské rodiny, v ktorých vyrastá dieťa s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením a verejne komunikované spoločné podnety s výsledkom dosiahnutia zmeny.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .