OZ Sloníček v Dolnej Strede

Adresa: Váhovská 353, 925 63 Dolná Streda

Telefón: +421 950 687 886

Email: [email protected]

Zameranie: Sloníček, o. z. vzniklo z iniciatívy odborníkov, rodičov a ich priateľov. Hlavným poslaním občianskeho združenia je pomoc viacnásobne postihnutým deťom, deťom s poruchami autistického spektra a ich rodinám. Viacnásobne postihnuté deti sú v súčasnosti na okraji záujmu spoločnosti. Rodičia si často musia s námahou hľadať zariadenie, ktoré by ich dieťa prijalo, napríklad na vzdelávanie a zároveň malo preňho vytvorené primerané podmienky, či už priestorové alebo personálne. Navyše, tieto deti potrebujú pravidelnú rehabilitáciu, cvičenie, logopedickú intervenciu či psychologickú pomoc. Nie každá škola má vlastného psychológa, logopéda, fyzioterapeuta a ďalších špecialistov, ktorí by boli potrební vzhľadom na potreby niektorých žiakov školy. Uvedomujeme si dôležitosť rodičov a význam ich vplyvu na zlepšenie stavu dieťaťa a preto vo vzťahu k rodičom uplatňujeme princíp absolútnej dôvery, pravidelne ich informujeme o stave a vývoji ich ratolesti. Samozrejmosťou je pre nás vzájomný rešpekt, pozitívne myslenie a pokora.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .