Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže 

Adresa: Ťahanovské riadky 23, 040 01 Košice

Telefón: +421-55-7980001

Email:  [email protected]

Zameranie: poskytovanie komplexných služieb pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, deti, mládež a dospelých, ohrozených zdravotným postihnutím a ich rodiny, s cieľom predchádzať sociálnemu vylúčeniu týchto zdravotne i sociálne znevýhodnených občanov.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .