Súkromné cšpp v Hurbanove

Adresa: Komárňanská 42, 947 01 Hurbanovo

Telefón: 035/7602433

Email: neuvedený

Zameranie: Zabezpečujeme a poskytujeme: komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú starostlivosť, diagnostickú starostlivosť, poradenskú starostlivosť, rehabilitačnú starostlivosť, preventívnu starostlivosť, metodickú činnosť, výchovno-vzdelávaciu činnosť, inú odbornú činnosť, intervencie deťom so zdravotným postihnutím, intervencie deťom s vývinovými poruchami.

Naše služby sú rýchle, efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni. Našimi klientmi sú prioritne deti a žiaci od 4 do 18. rokov s mentálnym postihnutím, s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s nerovnomerným vývinom, s telesným postihnutím, so zmyslovým postihnutím / zrakové, sluchové postihnutie/, s kombinovaným postihnutím, s vývinovými poruchami učenia (ťažkosti s písaním, čítaním, počítaním a i.), narušenou komunikačnou schopnosťou (nesprávna výslovnosť, zajakavosť atď.), s vývinovými poruchami správania (hyperaktivita, impulzivita, poruchy pozornosti a pod.)

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .