Atalanga -Súkromné CŠPP v Banke

Adresa: Tehelná 7 921 01 Banka - Piešťany

Telefón: +421 911 255 266

Email: [email protected]

Zameranie: Poskytujeme odbornú pomoc v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a logopédie deťom s mentálnym, telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo iným postihnutím, zdravotným znevýhodnením, alebo podozrením na uvedené postihnutia a znevýhodnenia. Našou prioritou nie je iba pomoc dieťaťu s aktuálnym problémom, ale taktiež realizácia preventívnych, osvetových a rozvojových programov. Zabezpečujeme starostlivosť aj pre deti s vývinovými poruchami učenia a správania. Štatisticky je našim potenciálnym klientom každé tretie, až štvrté dieťa a jeho rodič. Našou úlohou je spolupracovať s rodičmi detí a školami tak, aby sme zabezpečili ich optimálny vývin. Naša pôsobnosť nie je územne ohraničená, a preto sa venujeme aj klientom a školám v celom okrese Piešťany a taktiež mimo neho.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .