Súkromné cšpp Maják v Seredi

Adresa: Slnečná 5, 926 01 Sereď

Telefón: 0904 832 088, 031 78 999 02 

Email: [email protected]

Zameranie: Sme školské zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi. V záujme zdravého vývinu Vášho dieťaťa ponúkajú odborníci (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, sociálny pracovník) pomoc v oblasti zdravotných postihnutí:

 • s mentálnym postihnutím
 • so zrakovým postihnutím
 • s rečovým postihnutím
 • s telesným postihnutím
 • s pervazívnymi vývinovými poruchami
 • so sluchovým postihnutím
 • s vývinovými poruchami učenia
 • s viacnásobným postihnutím
 • s poruchami správania podmienenými sociálne
 • Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


   .