CŠPP v Štúrove

Adresa: Družstevný rad 22, 94301 Štúrovo

Telefón: (+421) 905812548

Email: [email protected]

Zameranie: pre deti s mentálnym postihnutím,  sluchovým postihnutím,  zrakovým postihnutím,  telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou,  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami,  s viacnásobným postihnutím, v oblasti psychologickej, špeciálno-pedagogickej a logopedickej.


Poznáte túto organizáciu? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .