https://spojenaskolainternatnapb.edupage.org

CŠPP v Považskej Bystrici

Adresa: SNP 1653/152, 017 07 Považská Bystrica

Telefón: 042/4261 428

Email: [email protected]

Zameranie: V roku 2001 bola na škole zriadená špeciálnopedagogická poradňa, kde pracujú špeciálni pedagógovia a psychologička so žiakmi školy a pôsobnosť poradne presahuje i hranice školy. Do poradne dochádzajú i mimoškolskí klienti - deti materských škôl, žiaci základných škôl a rodičia s postihnutými deťmi z Považskej Bystrice a okolia. Veľmi významnú úlohu má špeciálnopedagogická poradňa z hľadiska pomoci  deťom so špecifickými potrebami, či už radami pri výchovných problémoch, problémoch v učení, ako aj pri náprave jednotlivých druhov postihnutia, alebo kompenzácii niektorých nerozvinutých funkcii u týchto detí.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .