CŠPP pri spojenej škole v Čadci

Adresa: Palárikova 2758 (oproti  budove COOP Jednoty na pešej zóne a vedľa bývalého Palárikovho domu), Čadca

Telefón: 041/4327716

Email: [email protected]  

Zameranie: CŠPP zameriava pozornosť na deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sa vychovávajú a vzdelávajú formou individuálnej integrácie v systéme bežného školstva, formou sociálnej integrácie v špeciálnych triedach bežných škôl, v špeciálnych školách, v predškolských zariadeniach a v rodinnom prostredí ( napr. žiaci oslobodení od povinnosti dochádzať do školy).

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .