https://spojenaskolavrbove.edupage.org/

cšpp pri spojenej škole vo Vrbovom

Adresa: Nám. sv. Cyrila a Metoda 9/14, 922 03 Vrbové

Telefón: 033/734 23 39

Email: [email protected]

Zameranie: Sme Spojená škola, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové s organizačnými zložkami: špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola Mórica Beňovského, praktická škola. Našu špeciálnu materskú školu navštevujú deti vo veku 3 – 6 rokov s rôznymi stupňami mentálneho postihnutia a s poruchami autistického spektra. V Špeciálnej základnej škole Mórica Beňovského sa vzdelávajú žiaci v triedach A, B, C variantu a v triedach pre žiakov s autizmom. V praktickej škole poskytujeme vzdelávanie zdravotne znevýhodneným žiakom do 26 rokov. Súčasťou školy je aj centrum špeciálnopedagogického poradenstva a školský klub detí.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .