CŠPP pri SŠ vo Svidníku

Adresa: Ul. Partizánska 52, 089 01, Svidník

Telefón: 054/78 81 787

Email: [email protected]

Zameranie: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva je školské poradenské zariadenie bez právnej subjektivity. Funguje pri Spojenej škole internátnej, Partizánska 52, Svidník. Poskytuje diagnostické, rediagnostické, špeciálno-pedagogické, psychologické služby žiakom so zdravotným postihnutím , ako aj poradenské a metodické služby ich zákonným zástupcom a pedagógom formou ambulantnej starostlivosti v spádovej oblasti okresov Svidník a Stropkov.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .