CŠPP pri SŠ v Snine

Adresa: Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

Telefón: +421 57 762 53 37

Email: [email protected]

Zameranie: CŠPP pri SŠI v Snine je poradenské  zariadenie, účelom ktorého je poskytovať psychologické, logopedické, diagnostické,  psychoterapeutické, špeciálno-pedagogické a rehabilitačné služby a starostlivosť deťom, mládeži a osobám so zdravotným znevýhodnenímako aj poradenské a metodické služby ich zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom formou ambulantnej starostlivosti a návštev v prostredí, v ktorom žiak žije

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .