Genetické ambulancie

...ďalšie informácie vo vašej najbližšej genetickej ambulancii:

BRATISLAVA

Centrum lekárskej genetiky FNsP, Nemocnica Staré mesto

Adresa: Americké nám. 3, 813 69  Bratislava 
Telefón: 02 / 5296 8855,   02 / 5293 1483       

Oddelenie klinickej genetiky FNsP, pracovisko Kramáre

Adresa:  Limbová 5, 833 05  Bratislava 
Telefón: 02 / 5954 2805, 2913, 2809, 2318, 2697, 5141

Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav 

Adresa: Klenová 1, 833 10  Bratislava
Telefón: 02 / 59378485

Oddelenie lekárskej genetiky,  Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód, Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA)

Adresa: Heydukova 10, 812 50  Bratislava
Telefón:  02 / 592 49 574, 576, 575

Oddelenie klinickej genetiky, Novapharm s.r.o.,  Železničná nemocnica a poliklinika 

Adresa: Šancová 110, 832 99 Bratislava
Telefón:  02 / 2029 2444, 2447, 5284, 7738 

NITRA 

GENET,s.r.o. 

Adresa: Špitálska 6, 949 01  Nitra
Telefón: 037 / 6545 668

TRENČÍN 

Oddelenie lekárskej genetiky FN

Adresa: Legionárska 28, 911 71  Trenčín 
Telefón: 032 / 6566 796

ŽILINA 

Oddelenie lekárskej genetiky NsP

Adresa: Spanyola 43, 01207  Žilina 
Telefón: 041 / 5110 245, 698

MARTIN

Oddelenie lekárskej genetiky, Martinská fakultná nemocnica

Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin
Telefón: 043 / 4203 887

Martinská genetická ambulancia, M-Genetik, s.r.o.

Adresa: Mudroňova 7, 036 01  Martin
Telefón: 043 / 4222 778

BANSKÁ BYSTRICA

Oddelenie lekárskej genetiky  Fakultná nemocnica s Poliklinikou F.D. Roosevelta

Adresa: Nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica
Telefón: 048 441 3378, 3380

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Adresa: Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Telefón:   +421 48 4726511

LUČENEC 

Ambulancia lekárskej genetiky 

Adresa: Ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01  Lučenec
Telefón: 0902 152 665

PREŠOV  

Alpha medical a.s., Genetická ambulancia 

Adresa: Hollého 14, 080 01  Prešov  
Telefón: 0911 105 711

HUMENNÉ 

GEN-IM s.r.o

Adresa: Poliklinika, Ul. 1.mája 21, 066 01  Humenné  
Telefón: 057 / 7706572
Email:  [email protected]  

KOŠICE 

Oddelenie lekárskej genetiky, FN L. Pasteura

Adresa: Tr. SNP 1, 041 90  Košice
Telefón: 055 / 640 3233, 3230, 2140

Genetická ambulancia Detskej fakultnej nemocnice, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Adresa: Tr. SNP 1, 040 66  Košice
Telefón: 055 / 640 2530, 2393, 4129

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Oddelenie lekárskej genetiky NsP a.s.

Adresa: Jánskeho 1, 052 01  Spišská Nová Ves  
Telefón: 053 / 4199 246, 247


 .