Stajňa Prameň - hipoterapia

Adresa: K jazeru 224, 900 42  Miloslavov 

Telefón: 0905 645 869, 0907 221 342

Email: [email protected]

Zameranie: Združenie je neziskovou, nezávislou, nepolitickou organizáciou, dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podporujúcich jej ciele. Hlavným cieľom je využitie koní pre potreby zdravotne postihnutých osôb.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .