Pendredov syndróm

Pendredov syndróm je súborom príznakov, z ktorých najvýznamnejšia je vrodená porucha sluchu a neskôr sa rozvíjajú (najčastejšie v puberte) deformity štítnej žľazy, teda struma (zväčšená štítna žľaza motýľovitého tvaru, dobre hmatateľná na krku). Struma sa vyvinie u ľudí s týmto syndrómom počas teenagerských rokov. Málokedy vzniká aj porucha funkcie štítnej žľazy, avšak sú popisované prípady zníženej funkcie (hypotyreóza). Pre Pendredov syndróm sú typické abnormality vnútorného ucha, ktoré je možné vizualizovať pomocou vyšetrenia počítačovou tomografiou s vysokým rozlíšením (HRCT). Týmito typickými anomáliami je rozšírenie kanálika vestibulárneho akvaduktu (anglická skratka EVA - enlarged vestibular aqueduct) a / alebo chýbanie posledného závitu slimáka, tzv. Mondiniho dysplázie. Porucha sluchu sa vyvinie u detí v období batolenia, alebo začiatku školských rokov. Diagnózu je tiež možné potvrdiť molekulárno-genetickým vyšetrením génu SLC26A4. Produktom expresie tohto génu je proteín pendrin.

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku: 

V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie.

PODPORUJÚ NÁS:

Japonské plienky


 .