Stimulačný program (pre deti do 2 rokov)

Všeobecné zásady:

1.       Okolie so živými farbami, radostná atmosféram, láskyplné prihováranie sa dieťaťu

2.       Zo začiatku po dobu niekoľkých dní by sa malo uskutočňovať len jedno cvičenie

3.       Zvolené cvičenie by malo trvať len niekoľko minút, ale uskutočňovať ho viackrát denne po dobu niekoľkých týždňov

4.       Cvičenie prispôsobiť časovému rytmu dieťaťa, vhodné je zaradiť ho po spánku, viaceré je možné vykonávať  pri prebaľovaní, obliekaní, kúpaní

5.       Zabrániť podľa možností všetkému, čo by mohlo vyvolať strach, úzkosť, odpor dieťaťa

6.       Všetky podnety na stimuláciu by mali byť pre dieťa príjemné (žiadna príliš hlasná hudbu, krik, oslňujúce svetlo a pod)

7.       Voliť primeranú mieru a dĺžku stimulácie

8.       Zamedziť rušivým vplyvom z vonkajšieho prostredia  (zapnutá TV, hluk z vonku, telefón...)

9.       Na začiatku uskutočňovať cvičenie len s jedným predmetom, ktorý si dieťa obľúbilo

10.   Voliť vhodné predmety z hľadiska veľkosti, farby, tvaru

11.   Pri dlhšie trvajúcich prejavoch nevôle cvičenie prerušiť

12.   Nevzdávať sa, aj keď po viacnásobnom opakovaní nie je u dieťaťa viditeľná žiadna reakcia

13.   Veľa cvičení je potrebné zo začiatku vykonávať aktívne zo strany matky (pohyby končatín, ...) a postupne upúšťať od pomoci a následného vedenia

14.   Reagovať na každý aj ten najmenší úspech, posilniť prostredníctvom odmeny (pohladkanie, pritúlenie, pochvalou, výrazom radosti u matky)

15.   To čo sa stimuláciou dosiahne je potrebné trvalo opakovať,

16.   Po čase je potrebné cvičenia striedať, dbať na stupňovanie náročnosti

17.   Zo začiatku je vhodné uskutočňovať cvičenie jednou osobou, neskôr je možné aj iná osoba

18.   Vytvoriť dostatok časového priestoru pre spracovanie vnemu, počkať na reakciu dieťaťa, umožniť dieťaťa aj zaoberať sa sebou samým

19.   K odporúčaným cvičeniam je možné doplniť aj svoje vlastné

 

Cvičenia pre jednotlivé oblasti:

Hmat a dotyk:

 • dieťa pri pritúlení jemne hladkať po jednotlivých častiach tela
 • telo zľahka utierať froté uterákom, ľahko poklopkávať prstami, jemne štipkať,
 • hladkať telo pomocou rôznych materiálov- jemné, drsné, hladké, studené, , pierko, kefka a pod.
 • mäkkú plyšovú hračku jemne hladkať rukou, nohou dieťatka
 • zavesiť do postieľky hračku tak, aby dieťa mohlo do nej náhodne narážať nohami
 • vyvolávať vnímanie tepla a chladu- jemne masírovať nahriatou plienkou alebo gelovým sáčkom, ktorý je ohriaty alebo studený
 • rôznymi časťami tela pri zdvihnutí hore na ruky narážať do vecí okolo seba
 • nechať naťahovať nohy alebo ruky smerom k stene, dotýkať sa, odrážať sa od prekážky
 • pri kúpaní nechať omývať nohy a ruky teplou vodou, osprchovať niektoré časti tela, nechať tiecť vodu na telo, ruky, nohy vo vode masírovať kefkou
 • fúkať na rôzne časti tela, štekliť na rôznych častiach tela  
 • nechať sa dotýkať ústami tváre matky
 • nechať sa dotýkať nohami, rukami tváre matky
 • pripevniť na ruky alebo nohy dve hrkálky a nechať zaznievať
 • sypať krupicu na ruky, nohy, prikrývať nohy dieťaťa pieskom
 • nechať dieťa ležať, plaziť sa, prevaľovať sa na rôznych povrchoch

 

Zrak:

 • zavesiť nad postieľku pohyblivý ľahký predmet, alebo farebné papierové prúžky, ktoré sa pohybujú vo vánku vzduchu
 • niekoľkokrát vypnúť a zapnúť osvetlenie priestoru
 • položiť dieťa na žiarivo farebné prestieradlo
 • nechať pohybovať pred očami dieťaťa vo vzdialenosti asi 30 cm zväzok červených alebo oranžových vlnených vlákien
 • nechať kolísať malú baterku pomaly pred očami dieťaťa (svetlo nedopadá do očí )
 • pohybovať hračkou v zornom poli dieťaťa pomaly vo vertikálnej a horizontálnej línii
 • približovať a vzďaľovať hračku v zornom poli dieťaťa
 • nechať zmiznúť a znovu objaviť hračku v zornom poli dieťaťa
 • kočík s dieťaťom umiestniť v dome tak, aby mohlo sledovať činnosť matky
 • chytiť nohy, ruky dieťaťa, ukázať mu ich a uskutočňovať s nimi pohyby- približovať ich k sebe, vzďaľovať, búchať nimi o seba
 • pri prechádzkach vonku nechať pozorovať stromy, pohybujúce sa veci
 • na zápästie alebo členok umiestniť balón a nechať dieťa ho pozorovať
 • umožniť polohu v polosede, zmeniť zorný uhol na pozorovanie okolia
 • nechať ležať vedľa dieťaťa nejakú hračku, keď sa dieťa na ňu pozerá
 • v polohe na bruchu pohybovať hračkou smerom hore a vzďaľovať ju ( podnet na dvíhanie hlavy a ramien)
 • posadiť sa s dieťaťom na podlahu a pohybovať loptou z jedného miesta na druhé
 • položiť na stôl pred dieťa lesklé, farebné, svietiace hračky a pohybovať s nimi
 • nechať poskakovať stolnotenisovú loptičku na stole
 • pomaly približovať hlavu dieťaťa k zrkadlu až po dotyk a vzďaľovať sa
 • ukazovať v zrkadle vlastné  časti tváre a pomenovávať ich

 

Sluch:

 • pri prebaľovaní alebo pred spaním pospevovať krátke pesničky
 • neustále sa prihovárať k dieťaťu, oslovovať ho menom, podfarbovať kŕmenie dieťaťa zvukmi (mm, mmm)
 • produkovať hluk pomocou hrkálky
 • nechať zaznievať jednoduchú melódiu, hrať rádio,
 • zvoniť zvončekom
 • pripevniť na nohu zvonček a nechať dieťa náhodne vyludzovať zvuk
 • z rôznych častí izby nechať zaznievať zvuky
 • každý príchod oznamovať volaním: mama ide, oco ide
 • šuchotať igelitovým sáčkom, krčiť papier, alobal.
 • dávať do blízkosti dieťaťa vyhrávajúcu hračku, prihovárať sa- počúvaj
 • vyludzovať rôzne zvuky tak, aby to dieťa videlo (vysávač, mixér...)
 • udierať rukou, nohou dieťaťa na krabicu, bubon, ....
 • nechať zaznieť zvonček z jednej a z druhej strany dieťaťa ( otáčanie hlavy do strán)
 • opakujúce sa situácie doprevádzať rovnakými slovami (papáme, spíme, ideme von....)
 • doprevádzať dýavotanie dieťaťa, opakovať zvuky po dieťati

 

Cit pre polohu a pohyb:

 • položiť dieťa do polohy na bruchu a na chrbte
 • kolísať dieťa na rukách, kolísať v deke
 • obidve nohy, ruky ohýbať, vystierať,
 • zdvíhať dieťa do vzduchu a nechať ho klesať dolu
 • hrať  sa s dieťaťom na kolenách, položiť na stôl obľúbený predmet, otočiť sa s dieťaťom a sledovať, či sa bude chcieť znovu obrátiť
 • postupne sa približovať a vzďaľovať od dieťaťa
 • s dieťaťom na rukách tancovať podľa hudby .