Podporná skupina pre rodičov inak obdarovaných detí v spolupráci s Materským centrom Úsmev v Piešťanoch

  • Dátum najbližšieho stretnutia: 
  • Kde: MC Úsmev Piešťany, Andreja Hlinku 39/41 v Piešťanoch
  • Téma stretnutia: 
  • Hosť: 

Stretnutia:

  • sa konajú jedenkrát mesačne (posledná streda v mesiaci) o 17:00 v priestoroch MC ÚSMEV (vchod od ihriska), Piešťany, ulica Andreja Hlinku 37/41
  • vedie ich MUDr. Veronika Bérešová
  • ponúkajú priestor na stretnutie sa, nadviazanie nových kontaktov a vzťahov, zdieľanie a výmenu informácií: diskusie na zvolené témy, podporu, pochopenie, odbornú pomoc: variabilné témy a prednášky s odborníkmi
  • deti zatiaľ môžu stráviť svoj čas v herni alebo na ihrisku s dobrovoľníkmi MC Úsmev, ktorí sú k dispozícii
Kontakt:
MUDr. Veronika Bérešová
0904 236 444
V prípade neprítomnosti:
Jana Balážová 
0908 118 981


 .