Podporná skupina pre rodičov inak obdarovaných detí v spolupráci s Materským centrom Úsmev v Piešťanoch

  • Dátum najbližšieho stretnutia: 29.08.2018 o 17.00
  • Kde: MC Úsmev Piešťany, Andreja Hlinku 39/41 v Piešťanoch
  • Téma stretnutia: "Cvičenie NDT Bobath u detí"
  • Hosť: Mgr. Ľubica Horúcková - fyzioterapeut s certifikátom NDT Bobath koncept

Stretnutia:

  • sa konajú jedenkrát mesačne (posledná streda v mesiaci) o 17:00 v priestoroch MC ÚSMEV (vchod od ihriska), Piešťany, ulica Andreja Hlinku 37/41
  • vedie ich MUDr. Veronika Bérešová
  • ponúkajú priestor na stretnutie sa, nadviazanie nových kontaktov a vzťahov, zdieľanie a výmenu informácií: diskusie na zvolené témy, podporu, pochopenie, odbornú pomoc: variabilné témy a prednášky s odborníkmi
  • deti zatiaľ môžu stráviť svoj čas v herni alebo na ihrisku s dobrovoľníkmi MC Úsmev, ktorí sú k dispozícii
Kontakt:
MUDr. Veronika Bérešová
0904 236 444
V prípade neprítomnosti:
Jana Balážová 
0908 118 981

Program 2018

  • Január 2018: 31.1. o 17:00: "Ako si udržať zdravý rozum" s Marcelou Šimurkovou
  • Február 2018: 28.2. o 17:00: "Možnosti sociálnej pomoci" so zamestnankyňami mestského úradu v Piešťanoch"
  • Marec 2018: 28.3. o 17:00:  "EEG Biofeedback"
  • Apríl 2018: 25.4. o 17:00: "APPA"
  • Máj 2018: 30.5. o 17:00: "Vývin a stimulácia zraku"
  • Jún 2018: 27.6, o 17:00: prázdniny
  • Júl 2018: ??? o 17:00: prázdniny
  • August 2018: 29.8. o 17:00: "Cvičenie NDT Bobath u detí"
  • September 2018: 26.9. o 17:00: "Kreatívne hry a tvorivé dielne pre deti od 2 rokov"
  • Október 2018: 31.10. o 17:00: "Kanisterapia" 
  • November 2018: 28.11. o 17:00: "Kompenzačné pomôcky, zariadenia, terapie - ako pomáhajú v každodennom živote"


 .